Un vell conegut convertit en escultura

És una taula de multiplicar de doble entrada clàssica, a cada fila i a cada columna hi ha els múltiples del nombre corresponent. Cada casella s’ha aixecat fins a l’altura indicada, també pels enters negatius. El resultat, en coordenades, és la superfície anomenada paraboloide hiperbòlic de fórmula z=x·y on z indica l’alçada.

modul_taula_multiplicar