Aquest trencacloscles consisteix en recompondre el tauler d'escacs a partir dels 8 fragments.

Sam Loyd (1841-1911), és un dels més reconeguts creadors trencaclosques amb un punt d’enginy i humor  característic.  Martin Gardner el va anomenar “America’s greatest puzzler”. En el seu libre Cyclopedia of 5000 Puzzles apareix aquest trencaclosques.
Loyd ens explica l’anècdota d’un príncep francès que enfrontat a un imminent mat quan jugava una partida d’escacs va optar per trencant-li el tauler al cap

Aquest trencaclosques és particularment interessant, ja que permet resoldre’l no treballant exclusivament a base de prova i error.

Per resoldre’l “deductivament”  cal, en primer lloc, fixar-se en la forma de les peces, i tot seguit anar pensant i utilitzar alguns mètodes clàssics d’abordar problemes com pot ser la classificació, l’ordenació o l’aparellament. 

Al museu comprovem contínuament com la resolució produeix un moment “Eureka!” i un desig de compartir la metodologia descoberta.

Altres mòduls

En aquest mòdul les circumferències de diferent mida poden rodar sobre una altra fixada, els engranatges permeten fer-ho sense que rellisquin. Els corbes que s’obtenen són les hipocicloides (si es fan rodar per l’interior) i les hipocicloides (si es fan rodar per l’exterior). En funció de les mides relatives de la circumferència fixa i la que roda s’obtenen els diferents tipus d’aquestes corbes.

Les 5 peces de fusta de diferents tonalitats amb què està construït aquest con mostren els 4 tipus de seccions: Circumferència, el·lipse, paràbola i hipèrbola.

La primera part consisteix en un engranatge de 50 dents a l’interior del qual pot girar un cercle de 25 dents, els 5 punts de color del cercle segueixen els 5 diàmetres. La segona part és una peça pentagonal amb els 5 vèrtexs de color situats a la mateixa posició que abans. El pentàgon pot girar suaument gràcies als encaixos inserits a les rases construïdes com els diàmetres de la primera part.