Amb les peces hexagonals de l’1 al 6 has de formar un triangle de forma que les 3 peces de cada costat sumin 9. 

Si ja ho heu aconseguit, canvieu la disposició de les peces per tal que cada costat sumi 10, 11 i 12. 

Amb les peces hexagonals de l’1 al 9 has de formar un triangle de forma que les 4 peces de cada costat sumin el mateix.

Si ja ho heu aconseguit, canvieu la disposició de les peces per tal que cada costat sumi 19, 20, 21 i 23.

Es pot fer que els costats sumin 18 o 22? 

Indicacions per un estudi de totes les possibilitats

  • Sumeu totes les fitxes.
  • Penseu: aquesta suma és la suma dels 3 costats?
  • Què tenen en particular les peces dels vèrtexs?
  • Quina és la màxima suma dels 3 vèrtexs?
  • Quina és la suma mínima dels 3 vèrtexs

 

Material descarregable