• De 5è de Primària a 4t d'ESO
 • Grups classe de 25 o 30 alumnes segons el nivell
 • Durada: 1 h
 • Lloc: al Parc de Can Mercader de Cornellà
 • Preu: 60 € per grup.

En què consisteix la gimcana?

Tenim preparades tres gimcanes per adaptar-nos a cada edat. En petits grups els alumnes hauran d’anar buscant elements del parc i respondre les preguntes plantejades sovint amb un rerefons matemàtic (recomptes, reconeixement de formes, interpretació de mapes, etc. ) 

 

Les nostres gimcanes

La gimcana pirata

 • 5è i 6è de primària

La gimcana pirata posarà a prova les capacitats deductives, d’investigació i cooperació dels alumnes proposant la cerca d’una clau que els farà obrir el cofre del tresor.

El basar matemàtic

 • 1r i 2n d'ESO

Al Basar matemàtic els alumnes es veuran immersos en un intercanvi de problemes, reptes i fragments misteriosos que els portaran fins a l’enigma de Leonardo.

cornella_gincana

La caixa de Pandora

 • 3r i 4t d'ESO

Amb la caixa de Pandora els alumnes hauran d’investigar pel parc, raonar i buscar estratègies en grup per poder descobrir els tresors de la calaixera.

Més informació de l'activitat

Objectius d'aprenentatge

Amb aquesta activitat pretenem potenciar el treball col·laboratiu intragrupal i intergrupal. A més, aprendrem a orientar-nos fent ús d’un mapa i de la rosa dels vents.

Continguts

Identificació formes geomètriques en l’entorn, aproximació de mesures, orientació en l’espai, ús del llenguatge matemàtic de manera precisa, raonament matemàtic lògic i espacial, aplicació de fórmules, càlcul d’angles, resolució d’equacions, reptes de combinatòria i càlcul.

Criteris d'avaluació

Rapidesa de resolució de cadascuna de les proves. Organització autònoma de les tasques dins de cada equip. Treball en equip.

 
 
 

Competències bàsiques

Comunicatives

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual

Específiques per conviure i habitar el món

 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana

Metodològiques

 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre

Personals

 • Competència d'autonomia i iniciativa personal

Altres activitats per a grups escolars