En què consisteix la gimcana?

Tenim preparades tres gimcanes per adaptar-nos a cada edat. En petits grups els alumnes hauran d’anar buscant elements del parc i respondre les preguntes plantejades sovint amb un rerefons matemàtic (recomptes, reconeixement de formes, interpretació de mapes, etc. ) 

 

Les nostres gimcanes

La gimcana pirata

La gimcana pirata posarà a prova les capacitats deductives, d’investigació i cooperació dels alumnes proposant la cerca d’una clau que els farà obrir el cofre del tresor.

El basar matemàtic

Al Basar matemàtic els alumnes es veuran immersos en un intercanvi de problemes, reptes i fragments misteriosos que els portaran fins a l’enigma de Leonardo.

cornella_gincana

La caixa de Pandora

Amb la caixa de Pandora els alumnes hauran d’investigar pel parc, raonar i buscar estratègies en grup per poder descobrir els tresors de la calaixera.

Més informació de l'activitat

Objectius d'aprenentatge

Amb aquesta activitat pretenem potenciar el treball col·laboratiu intragrupal i intergrupal. A més, aprendrem a orientar-nos fent ús d’un mapa i de la rosa dels vents.

Continguts

Identificació formes geomètriques en l’entorn, aproximació de mesures, orientació en l’espai, ús del llenguatge matemàtic de manera precisa, raonament matemàtic lògic i espacial, aplicació de fórmules, càlcul d’angles, resolució d’equacions, reptes de combinatòria i càlcul.

Criteris d'avaluació

Rapidesa de resolució de cadascuna de les proves. Organització autònoma de les tasques dins de cada equip. Treball en equip.

 
 
 

Competències bàsiques

Comunicatives

Específiques per conviure i habitar el món

Metodològiques

Personals

Altres activitats per a grups escolars