Posa les figures de plàstic dins el cercle de llum i observa les seccions.

Aquesta anella disposa a tot seu interior de llums leds vermells que il·luminen de forma precisa els objectes que se situen al seu interior. 

Posant-hi dins, per exemple, el cub de plàstic es poden veure les seves seccions: quadrat, rectangle, triangle, rombe, pentàgon i fins i tot hexàgon regular.

Si hi posem el con veurem les seves seccions: cercle, el·lipse, hipèrbola i paràbola. Tal com veiem també al con d’Apol·loni el mòdul del costat.

cornella_bernat_amb_visita

Aquest mòdul és un intercanvi amb el MOMATH de Nova York amb el que col·laborem de forma contínua.

El “ring of fire” és un dels seus mòduls emblemàtics, en contrapartida al MOMATH disposen dels nostres calidoscòpics polièdrics.

Enllaços externs i material descarregable

Altres mòduls

En aquest mòdul les circumferències de diferent mida poden rodar sobre una altra fixada, els engranatges permeten fer-ho sense que rellisquin. Els corbes que s’obtenen són les hipocicloides (si es fan rodar per l’interior) i les hipocicloides (si es fan rodar per l’exterior). En funció de les mides relatives de la circumferència fixa i la que roda s’obtenen els diferents tipus d’aquestes corbes.

Les 5 peces de fusta de diferents tonalitats amb què està construït aquest con mostren els 4 tipus de seccions: Circumferència, el·lipse, paràbola i hipèrbola.

La primera part consisteix en un engranatge de 50 dents a l’interior del qual pot girar un cercle de 25 dents, els 5 punts de color del cercle segueixen els 5 diàmetres. La segona part és una peça pentagonal amb els 5 vèrtexs de color situats a la mateixa posició que abans. El pentàgon pot girar suaument gràcies als encaixos inserits a les rases construïdes com els diàmetres de la primera part.