Col·loca la roda dentada fent coincidir els colors dels punts a les línies corresponents. Posa el dit al centre i fes-la girar.

Encaixa el pentàgon a les guies. Posa el dit al centre i fes-lo girar. Comprova com gira exactament igual que l’engranatge.

Fixa’t en el recorregut dels punts de colors de la roda dentada, compara-ho amb la trajectòria dels encaixos del pentàgon.

Quantes dents té la roda dentada que gira? Quantes dents ha de tenir la roda gran fixa? Comprova-ho.

Funcionaria el mateix si a la roda marquem 6 punts i els 6 diàmetres corresponent i fem girar un hexàgon?