Història

Aquest popular joc de dissecció és originari de la Xina, on hi ha la constància escrita que era molt conegut al segle XVIII tot i que, molt probablement és molt més antic.  

El segle XIX i XX es va difondre occident on es va convertir en una moda explosiva a la majoria de països.

A més a més de la tasca usual que consisteix a reproduir siluetes ja preparades, ja els primers divulgadors defensaven el seu ús com a eina educativa.

 

La construcció del tangram plegant paper

Com a primera activitat que permet copsar les formes de les diferents peces i les relacions entre elles, és recomanable el procés de construcció a partir d’un full de paper. 

Vídeo del Creamat amb el procés de construcció. A l’aula, i en funció del nivell, aquest procés ha d’anar acompanyat del diàleg amb els alumnes. Quina és aquesta figura? Quants costats té? Comparem-les?… 

Activitats a l'aula dels petits amb el tangram

Algunes figures per construïr

Els 13 polígons convexos construïbles amb el tangram

Una seqüència de passos per  demostrar-ho:

Més activitats amb el Tangram

Aritmètica amb el tangram

Quadrats i rectangles amb el tangram

Permutacions amb el tangram