Informació sobre les visites ampliades d’1 h 45 min:
Es fan de 9:00 a 10:45 o de 12:30 a 14:15.
Per fer la reserva, cal anotar la 1a i/o 3a franja i indicar als comentaris que voleu la visita ampliada.

En què consisteix la visita?

Es visiten les sales del MMACA al segon pis del Palau Mercader de Cornellà. Després d’una breu presentació del museu, l’educador acompanya el grup per les diferents sales. En entrar a cada una d’elles es presenta col·lectivament algun dels mòduls exposats i a continuació es deixa temps per l’exploració lliure dels diferents reptes i materials. Els educadors estan a la disposició per acompanyar, aclarir i resoldre dubtes. En acabar es fa una revisió col·lectiva del que s’ha treballat. Les explicacions es poden adaptar a les necessitats del grup en concret.

 

Més informació de l'activitat

Objectius d'aprenentatge

Dins de l’objectiu general del desenvolupament de totes les capacitats del nen en creixement, l’objectiu de la visita a l’exposició és confrontar els infants amb objectes o situacions atractives que plantegin un seguit de problemes pràctics per resoldre. La resolució d’aquests senzills reptes exigeix la seva comprensió, abstracció i desenvolupament d’estratègies. La presentació amb material manipulable afavoreix que aquests passos es duguin a terme de manera activa. Desenvolupar aquestes habilitats de pensament matemàtic és l’objectiu de l’activitat.

Continguts

La visita al museu engloba continguts del currículum de tots els àmbits: numeració i càlcul; canvi i relacions; espai i forma; mesura; estadística i atzar. Específicament en presentar-los en un entorn diferent es potencia el raonament, el pensament lògic i espacial, les diferents estratègies de resolució, les connexions, l’autonomia i iniciativa personal, i la capacitat de descripció, argumentació i justificació.

Criteris d'avaluació

Comprendre els diferents reptes plantejats a cada mòdul. Fer servir l’assaig i la prova per la seva resolució. Verbalitzar la situació i les idees pròpies als altres companys utilitzant un vocabulari ric i precís.

Competències bàsiques

Comunicatives

Específiques per conviure i habitar el món

Metodològiques

Personals

Altres activitats per a grups escolars

Et pot interessar: