Put skyscrapers in place

This game consists of a 4 x 4 grid board where you have to have 16 pieces of different height that simulate buildings, it is necessary to place them following these rules:

  • Primera: A cada fila i a cada columna hi ha un gratacel de cada alçada (o color). És, per tant, similar a un sudoku.
  • Segona: Els números escrits al voltant indiquen la quantitat d’edificis que es veuen des de la seva posició.

It should therefore be borne in mind that a higher building will cover a lower one. We will immediately discover "rules" to solve it, for example if in a position there is a "1" you can already deduce the building next to that position, which one?

Once the first challenge has been solved you will find below this, other boards with different figures to solve. 

sala_montessori_gratacels
Cornella_sala_martin_gardner_gratacels

Play online:

Fabrica els teus propis reptes

Una activitat per seguir treballant a l’aula o a casa pot organitzar-se de la següent forma:

  1. Treballeu per parelles. Cadascú crearà un repte que el company haurà de resoldre.
  2. Aconseguiu els gratacels. Podeu utilitzar els de la nostra botiga, els policubs o fer-los amb origami. 
  3. En un full dibuixeu la quadrícula 4×4
  4. Poseu-hi els 16 edificis sense que es repeteixin alçades ni en les files ni en les columnes
  5. Poseu a les voreres els nombres que indiquen els edificis que es veuen des de la posició.
  6. Anoteu o feu una fotografia de la posició abans d’enretirar les peces.
  7. Intercanvieu-vos els fulls amb la parella i resoleu el repte.