Pots fer un recorregut que passi per tots els vèrtexs?

Utilitza la cadeneta subjectant-ĺa amb els imants situats a cadascun dels  vèrtexs del dodecaedre.
Una segona condició al repte és que, a més a més,  el camí acabi en el mateix punt on ha començat, formant un cicle.
Al costat del dodecaedre es presenta el mateix repte en dues dimensions. És interessant fixar-se en les similituds i relacions entre les dues presentacions.

Original copy of William Hamilton's 1857 "Icosian Game" preserved in the Puzzlemuseum. Under the original rules, Hamilton intended a person to pose the puzzle and a second resolved it.

Historical and mathematical context

The original idea is by William Hamilton (1805–1865), an Irish mathematician. What he called "Icosian game" his resolution is related to one of his discoveries: quaternation algebra. This is a mathematical tool used in quantum mechanics.
In a graph, a Hamilton path is what once passes through all vertices while it is called euler's path which passes once through all the edges or arches of the graph.