Visita guiada a la Sala de la planta baixa

Petites experiències matemàtiques

Que inclou la visita guiada?

Es visita la sala “Maria Montessori” del MMACA a la planta baixa del Palau Mercader de Cornellà amb materials pensants per a petits. S’inicia amb una breu presentació i indicacions sobre els diferents mòduls a càrrec de les educadores del MMACA, Tot seguit, de forma lliure, l’alumnat podrà afrontar els diferents reptes de l’exposició que inclouen càlcul, geometria, distribució al pla i a l’espai i orientació, amb el suport, si cal, de les educadores. En acabar es fa una revisió col·lectiva del que s’ha treballat.

 

Més informació de l'activitat

Objectius d'aprenentatge

Dins de l’objectiu general del desenvolupament de totes les capacitats del nen en creixement, l’objectiu de la visita a l’exposició és confrontar els infants amb objectes o situacions atractives que plantegin un seguit de problemes pràctics per resoldre. La resolució d’aquests senzills reptes exigeix la seva comprensió, abstracció i desenvolupament d’estratègies. La presentació amb material manipulable afavoreix que aquests passos es duguin a terme de manera activa. Desenvolupar aquestes habilitats de pensament matemàtic és l’objectiu de l’activitat.

Continguts

Comprensió dels nombres i de les seves operacions. Càlcul mental. Classificació de formes especialment les geomètriques i la seva situació al pla i a l’espai. Orientació a l’espai. Exploració de la simetria. Desenvolupament i planificació d’estratègies de resolució. Comunicació verbal de les situacions entre companys. Representar dades en un gràfic de barres.

Criteris d'avaluació

Comprendre els diferents reptes plantejats a cada mòdul. Fer servir l’assaig i la prova per la seva resolució. Verbalitzar la situació i les idees pròpies als altres companys utilitzant un vocabulari ric i precís.

Competències bàsiques

Comunicatives

Específiques per conviure i habitar el món

Metodològiques

Personals

Altres activitats per a grups escolars