segona planta

Sala Emma Castelnuovo

Il·lusions òptiques i miralls

Aquesta sala és al segon pis del pati central del Palau Mercader. Conté els mòduls de miralls, il·lusions òptiques i l’home de Vitruvi.

emma castelnouvo

Qui era Emma Castelnuovo?

Emma Castelnuovo (Roma, 1913-2014) va ser una matemàtica i pedagoga italiana.
Graduada a la Universitat de Roma l’any 1936, es va haver de refugiar dels nazis per ser d’ascendència jueva.
Després de la guerra, es va reincorporar a l’ensenyament i les seves aportacions són fonamentals per a la didàctica de les matemàtiques.
El seu desig era transmetre l’esperit creatiu de les matemàtiques a partir de l’observació, la manipulació, la descoberta, el raonament lògic i la bellesa.
Emma Castelnuovo va visitar Catalunya en diverses ocasions i és un referent per a nosaltres.

modul_calidoscopi3535

Alguns mòduls d'aquesta sala

Les taules on utilitzant 4 miralls veiem tots els poliedres importants.

Una habitació sorprenent on la geometria fa canviar de mida les coses.

El con artesanal  de fusta que mostra les seves seccions: Circumferència, el·lipse, paràbola i hipèrbola.

Sis caixes amb miralls interiors que permeten veure una varietat enorme de mosaics.

Varia l’angle dels miralls i crea així els diferents polígons.

Seccions del cub

EC01 – Seccions del cub

Cub construït amb 8 seccions. Permet visualitzar les seves formes: rectangles, triangles i també hexàgons regulars.

Edat recomanada: +10 anys

Paraules clau: HEXÀGON, GEOMETRIA

Calidoscopi esfèric

EC02 – Calidoscopi esfèric

Calidoscopi format per 4 miralls col·locats a l’interior d’un tronc de piràmide de base quadrada. Al seu interior hi ha un motiu geomètric que es veu reflectit en totes direccions. Es visualitza, així, una enorme superfície esfèrica.

Edat recomanada: +8 anys

Paraules clau: MIRALL, SIMETRIA, GEOMETRIA3D, CURVATURA, GEOMETRIA

Anamorfisme cilíndric

EC02 – Anamorfisme cilíndric

Un cilindre de superfície reflectant permet veure de manera correcta diferents imatges tractades adequadament situades a la base.

Edat recomanada: +10 anys

Paraules clau: MIRALL, CURVATURA, ART, GEOMETRIA

Habitació d’Ames

EC03 – Habitació d’Ames

És una reproducció de l’habitació creada per Adelbert Ames el 1945, que crea una sorprenent il·lusió òptica.
Vista pel forat, aparenta ser una habitació ordinària de parets perpendiculars. La seva observació pel costat lateral mostra que en realitat és de forma trapezoïdal amb les parets i sostre inclinats.

Edat recomanada: +6 anys

Paraules clau: IL·LUSIÓ ÒPTICA, PROPORCIÓ,
GEOMETRIA3D, PUNT DE VISTA, GEOMETRIA

EC04 – Calidoscopis de poliedres

És un conjunt de 3 calidoscopis formats cadascun d’ells per 4 miralls en forma de sector circular i muntats com una piràmide invertida. En el primer calidoscopi els angles diedres entre els miralls són tots de 120º, amb aquesta disposició un simple objecte allargat col·locat a l’interior es visualitza com un tetraedre regular. Els diedres del segon calidoscopi són de 120º, 90º, 120º i 90º el que permet visualitzar el cub i l’octaedre regular. En el tercer calidoscopi són 120º, 72º, 120º i 72º amb el que es visualitza l’icosaedre i el dodecaedre regulars. A més a més, a cada calidoscopi, un conjunt de peces especials permeten obtenir els diferents truncaments. S’obtenen més de 25 poliedres diferents.

Edat recomanada: +10 anys

Paraules clau: MIRALL, SIMETRIA, CALIDOSCOPI,
POLIEDRE, ANGLE , DIEDRE, GEOMETRIA

EC06 – El mirall del pallasso

Els diferents elements d’aquesta peça (boca, ull, nas, cabells) es dupliquen pel mirall i es creen així diferents cares. El mateix mirall amb una peça on hi ha dibuixada unes figures geomètriques permet enfrontar-se al repte d’obtenir diferents imatges.

Edat recomanada: +4 anys

Paraules clau: SIMETRIA, GEOMETRIA

Llibre de miralls

EC07 – Llibre de miralls

L’aparell consta de dos miralls verticals, un d’ells mòbil. Variant l’angle del diedre que formen els miralls es visualitzen, amb els segments dibuixats a la base, el triangle equilàter, el quadrat, el pentàgon i els successius polígons regulars.

Edat recomanada: +8 anys

Paraules clau: SIMETRIA, ANGLE, POLÍGONS, GEOMETRIA

Frisos amb miralls paral·lels

EC08 – Frisos amb miralls paral·lels

Dos miralls paral·lels que permeten crear diferents frisos a partir de les 4 rajoles de cartabó quadrades situades entre ells.

Edat recomanada: +12 anys

Paraules clau: SIMETRIA, ENRAJOLAT, POLÍGON,
TRANSLACIÓ, GIR, ART, GEOMETRIA

modul mirallet

EC09 – Mirallet, mirallet

Materialment el mòdul és sols un mirall i un retolador. El primer que cal fer és resseguir, dibuixant sobre el mirall, la silueta de la nostra cara. A continuació es convida a reflexionar sobre la mida de la silueta que hem dibuixat.

Edat recomanada: +12 anys

Paraules clau: SIMETRIA, PROPORCIÓ, ESCALA, GEOMETRIA

modul_illusions_sala_castelnouvo_cornella

EC10 – Il·lusions òptiques

Un conjunt d’imatges que guarden sorpreses, per exemple línies paral·leles que aparentment no ho són o bé mostren relleu o moviment on realment no n’hi ha.

Edat recomanada: +8 anys

Paraules clau:  VISUALITZACIÓ, PERCEPCIÓ, GEOMETRIA

Mosaics amb miralls

EC11 – Mosaics amb miralls

Sis calidoscopis prismàtics, cadascun dels quals té associat un conjunt de plantilles que, situades a la base del prisma, permeten que els miralls reflecteixin una tessel·lació infinita del pla. El mòdul també inclou un mural amb els diversos enrajolats que es poden obtenir.

Edat recomanada: +5 anys

Paraules clau:  ENRAJOLAT, POLÍGON, SIMETRIA, CALIDOSCOPI, GEOMETRIA

Cadena calidoscòpica

EC13 – Cadena calidoscòpica

Mòdul que consisteix en tres miralls disposats perpendicularment formant un triedre ortogonal i 4 trossos d’anella (dues meitats i dos quarts) resultat de tallar-les del dret i del través. En situar les peces dins del triedre de miralls, les anelles es poden veure senceres i replicades als altres miralls.
L’objectiu és col·locar les 4 peces per visualitzar una cadena de 12 anelles entrellaçades.

Edat recomanada: +6 anys

Paraules clau:  MIRALL, SIMETRIA, CALIDOSCOPI, 3D, LATERALITAT, GEOMETRIA

Home de Vitruvi

EC14 – Home de Vitruvi

Reproducció del dibuix realitzat el 1492 per Leonardo da Vinci, serveix perquè els visitants descobreixin les proporcions d’alçada, envergadura, palmell, avantbraç, etc. de les que parla Leonardo.

Edat recomanada: +10 anys

Paraules clau:  PROPORCIÓ, CERCLE, QUADRAT, NOMBRE D’ORGEOMETRIA, HISTÒRIA, ART, GEOMETRIA

Home de Vitruvi deformat

EC15 – Home de Vitruvi deformat

Gran panell amb una deformació del dibuix de Leonardo da Vinci. Els visitants poden buscar el punt exacte des del qual es veu la imatge original no deformada.

Edat recomanada: +10 anys

Paraules clau:  PUNT D’OBSERVACIÓ, ANAMORFISME, HISTÒRIA, ART, GEOMETRIA

Caixa capgirado

EC16 – Caixa capgiradora

Amb aquesta caixa, cadascuna de dues persones assegudes davant seu , veuen el seu interlocutor cap per avall.

Edat recomanada: +6 anys

Paraules clau: MIRALLS, SIMETRIA, GEOMETRIA

EC16 – Camins girats

Veure la imatge en un mirall ens dificultarà
resseguir el recorregut dibuixat.

Edat recomanada: +6

Paraules clau: MIRALLS, ORIENTACIÓ

Recursos i material addicional