El bombo, les mostres i els intervals de confiança.